Wie is Lieke Holtzer?

Bel 0610276299 om direct een afspraak te maken.Mijn fascinatie voor wat mensen bezielt en mijn zoektocht naar hoe je als mens recht kunt doen aan wie je werkelijk bent, heeft mijn leven en loopbaan grotendeels bepaald.

Dankzij Body Stress Release heb ik ontdekt dat een whiplash geen ‘levenslang’ hoeft te betekenen.

De opleiding tot Body Stress Release-practitioner heeft mij bewust gemaakt van het magnifieke wonder dat ‘menselijk lichaam’ heet.

Rechtdoen aan wie je wérkelijk bent

Honouring yourself is: recht doen aan wie je wérkelijk bent. Ontdekken op welke manieren je dit kunt doen, is al jarenlang onderwerp van studie en leidraad in mijn werk.

Als NOBCO registercoach en als Body Stress Release practitioner ondersteun ik anderen bij hun zoekproces naar wie ze werkelijk zijn en hoe ze zichzelf beter kunnen ‘honoreren’. Ik maak daarbij dankbaar gebruik van mijn eigen levenservaring.

Mijn passie heeft ook gestalte gekregen in mijn carrière; eerst als docent Omgangskunde. Later als trainer communicatieve vaardigheden, leiderschap en teambuilding. De laatste jaren als personal coach voor mensen die in hun werk en/of leven vast (dreigen te) lopen. En nu ook als Body Stress Release practitioner.

Ik heb een grote fascinatie voor wat mensen bezielt.
En ook voor wat ze nodig hebben of wat hen kan helpen om effectiever te zijn in de omgang met zichzelf. Want effectiever omgaan met jezelf betekent jezelf honoreren, het woord dat voor mijn gevoel het dichtste komt bij de veel betere engelse uitdrukking:“to honour yourself”. ‘Honouring yourself’ maakt dat je recht doet aan wie je werkelijk bent.

Al vele jaren vormt deze materie voor mij onderwerp van voortdurende studie. Daarbinnen neemt mijn eigen ontwikkeling op dit gebied een belangrijke plaats in.

Mijn visie op de mens is een holistische: geest en lichaam vormen een eenheid en beïnvloeden elkaar voortdurend. Ons lichaam is niet een optelsom van onderdelen, maar een zeer complex en buitengewoon efficiënt systeem met een eigen intelligentie. Bij de bestudering van dit prachtige systeem tijdens de opleiding tot BSR-practitioner heb ik een diep respect ontwikkeld voor mijn lichaam. Mijn houding is daardoor compleet veranderd. Ik weet nu dat mijn lichaam dag in dag uit alles in het werk stelt om te zorgen dat ik gezond ben. En ik kan dat proces belemmeren – en dat heb ik, weliswaar niet echt bewust, vele jaren gedaan – of ondersteunen, door de manier waarop ik met mijn lijf omga.
Ook dat betekent dus mezelf honoreren en recht doen aan wie ik werkelijk ben.

[tekstvenster sluiten]


© BSR Valkenswaard | Privacy statement | cver deze site | valid css & valid xhtml