Uw privacy (AVG)

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als BSR behandelaar een cliŽntdossier aanleg. Dit bevat aantekeningen over het verloop van het traject en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Op basis van deze gegevens wordt een Body Stress Release behandeling uitgevoerd.

Ik onderneem het volgende om uw privacy te waarborgen:

ik ga zorgvuldig om met persoonlijke en medische gegevens;
ik zorg dat alleen u en ik toegang hebben tot uw gegevens;
ik voorkom dat onbevoegden toegang kunnen hebben tot deze gegevens;
ik verwerk niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een release en het voeren van een financiŽle administratie;
ik bewaar alle persoonsgegevens, behalve de nota's, alleen op papieren cliŽntkaarten in een afgesloten ruimte.

De gegevens uit uw dossier kunnen - uitsluitend na expliciete toestemming van u, de cliŽnt - door mij voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

om andere zorgverleners te informeren, of bij het overstappen naar een collega-BSR behandelaar;
voor het opstellen van een factuur waarin slechts een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt.
Dat zijn: naam, adres, geboortedatum, datum en bedrag van de behandeling. Deze gegevens worden digitaal verwerkt en bewaard op een beveiligde computer met up-to-date software.

De mogelijkheid bestaat dat geselecteerde informatie uit uw cliŽntdossier in geanonimiseerde vorm gebruikt wordt voor leerdoeleinden of voor collegiale toetsing.

Bij het online aanvragen van informatie of het maken/wijzigen van een afspraak dienen de door u aangeleverde (persoons)gegevens uitsluitend om met u de noodzakelijke correspondentie te kunnen voeren. Berichten worden na inzage en verwerking verwijderd.

Voor het maken van afspraken gebruik ik een papieren agenda, waarin uw naam en telefoonnummer worden genoteerd. Deze agenda dient als basis voor mijn financiŽle administratie. Mocht er een andere reden zijn om gebruik van uw gegevens te maken, dan zal ik u daarvoor altijd vooraf om toestemming vragen.

CliŽntendossiers blijven 7 jaar bewaard, conform de richtlijnen van de Belastingdienst.

Welke rechten heeft u:

het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen;
het recht om in een aantal gevallen de persoonsgegevens te laten wissen;
het recht om uw dossier in te zien;
het recht om fouten in de gegevens te laten aanpassen;
het recht om toestemming voor gebruik en/of bewerking van gegevens in te trekken.

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin kan de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten en verstrekken. De website en server, die de site toegankelijk maken, kunnen virussen en andere schadeveroorzakende programmatuur bevatten. BSR-Valkenswaard is hiervoor niet aansprakelijk, noch voor ander schadeveroorzakend gebruik van de website.

Aan deze website zijn door middel van links websites van anderen verbonden. BSR-Valkenswaard is niet verantwoordelijk en stelt zich niet aansprakelijk voor inhoud of uitwerking van deze websites.

© BSR Valkenswaard | Privacy statement | cver deze site | valid css & valid xhtml